افزایش قیمت محصولات فولاد مبارکه

عنوان خبر: افزایش قیمت محصولات فولاد مبارکه
خلاصه خبر: قیمت ورق گرم با ضخامت کمتر از 4 میلیمتر تولید فولاد مبارکه اصفهان در ابتدای سال با 26 تومان افزایش قیمت به 1633 و در نیمه اردیبهشت به 1670.7 تومان رسید. افزایش قیمت مواد اولیه قطعا افزایش قیمت محصولات لوله و پروفیل را به دنبال خواهد داشت.

لینک قیمت محصولات فولاد مبارکه در بورس کالای ایران

msc.ir/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_4248.html

تاریخ درج خبر: 1393/02/21