محصولات جاری و کاربرد آنها

 

لیست محصولات و کاربرد آنها

 

لوله ها

1.2 1 اینچ

1.4 1 اینچ

1 اینچ

3.4 اینچ

1.2 اینچ

قطر/ ضخامت

گلخانه،

 تاسیسات شهرداری

 تیر چراغ برق

گلخانه،

 تاسیسات شهرداری

 تیر چراغ برق

گلخانه،

 تاسیسات شهرداری

 تیر چراغ برق

شوفاژی

اتصالات جوشی

- قطعات کولر

شوفاژی

جک موتور- بدنه موتور- بدنه خودرو

2

شوفاژی

داربست

شوفاژی

شوفاژی

اتصالات،

 کشش برای صندلی

گازی

اتصالات جوشی- قطعات کولر

گازی

اتصالات جوشی- قطعات کولر

2.5

گازی

داربست

گازی

اتصالات جوشی

گازی

اتصالات جوشی

 

 

3

 

4 اینچ

3 اینچ

1.2 2 اینچ

2 اینچ

قطر/ ضخامت

 

گلخانه،

تاسیسات شهرداری

 تیر چراغ برق

گلخانه،

 تاسیسات شهرداری

تیر چراغ برق

گلخانه،

تاسیسات شهرداری

 تیر چراغ برق

2

 

گاردریل

شوفاژی

گاردریل شهرداری

شوفاژی

پایه جکهای سقفی

2.5

شوفاژی

پل عابر پیاده و ستون

اتصالات جوشی

گازی

اتصالات جوشی

گازی

اتصالات جوشی

3

 

 

 

 

 

پروفیل

انواع پروفیل/کاربرد

پروفیل 507

پروفیل508

پروفیل 509

چارچوب معمولی

چارچوب فرانسه

چارچوب مکزیکی

ورق شیت شده

در و پنجره

*

*

*

 

 

 

 

در چوبی

 

 

 

*

*

*

 

کف حیاط

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

40*40

30*40

40*20

30*30

20*30

10*30

25*25

10*25

20*20

10*20

ابعاد قوطی/ کاربرد

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

زه وار

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

نمای روی در

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

بیل بورد- تابلو سازی

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

در و پنجره

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

نرده

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

حفاظ

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

چهرپایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یخچال سازی

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرپای دامداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزو صندلی سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصرف صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستون

 

 

 

 

 

140*140

90*90

40*100

40*80

70*70

60*60

60*40

30*60

20*60

50*50

30*50

20*50

ابعاد قوطی/کاربرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زه وار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمای روی در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیل بورد- تابلو سازی

 

 

*

*

*

*

*

*

 

*

*

 

در و پنجره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

نرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفاظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارپایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

یخچال سازی

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

خر پای دامداری

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

میزو صندلی سازی

 

 

*

*

*

 

 

 

 

*

 

 

مصرف صنعتی

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستون