قوطی مبلی

از مهمترین دسته‌های پروفیل است که بدلیل خصوصیات عالی خود، استفاده گسترده‌ای در تولیداتی از قبیل مبلمان، دوچرخه، خودرو، لوازم خانگی، اگزوز، کانکس، کانتینر و … دارد.

از مهمترین خصوصیات مهم پروفیل مبلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

دقت ابعادی در طول، عرض و ضخامت

یک‌دستی سطح مقطع پروفیل در راستای طولی

کیفیت سطح عالی

فرم پذیری عالی

پروفیل سبک یا پروفیل مبلی که به قوطی سبک هم معروف است، از ورق روغنی (ورق نورد سرد) و براساس استاندارد DIN     ۲۳۹۴(۱) ۹۴ و EN 10 219 -2 در این کارخانه تولید می‌شود.

نوع محصولضخامت (mm)عرض ورقوزن هر شاخه (kg)وزن بندیل (kg)تعداد ردیف در یک بندیلتعداد شاخه در یک بندیل
۲۰ * ۱۰۲۵۷۵.۴۱۹۶۵۱۴ * ۲۶۳۶۴
۲۵ * ۱۰۲۶۶۶.۳۱۹۶۵۱۲ * ۲۶۳۱۲
۲۰ * ۲۰ ۲۷۷۷.۲۲۰۸۰۱۷ * ۲۶۲۸۹
۳۰ * ۱۰۲۷۷۷.۲۱۹۸۰۱۱ * ۲۵۲۷۵
۲۵ * ۲۵۲۹۷۹.۳۲۰۲۵۱۵ * ۱۵۲۲۵
۳۰ * ۲۰۲۹۷۹.۳۲۰۵۲۱۲ * ۱۹۲۲۸
۳۰ * ۳۰۲۱۱۷۱۱۲۰۰۲ ۱۴ * ۱۳ ۱۸۲
۴۰ * ۲۰۲۱۱۷۱۱۱۹۸۰۱۰ * ۱۸۱۸۰
۴۰ * ۳۰۲۱۳۷۱۲.۹۱۹۹۶۱۳ * ۱۲۱۵۶
۴۰ * ۴۰۲۱۵۷۱۴.۷۲۱۱۶۱۲ * ۱۲۱۴۴
۵۰ * ۳۰ ۲۱۵۷۱۴.۷۱۹۸۴۹ * ۱۵۱۳۵
۶۰ * ۲۰۲۱۵۷۱۴.۷۱۹۹۹۸ * ۱۷۱۳۶
۶۰ * ۳۰۲۱۷۷۱۶.۷۲۰۰۴۸ * ۱۵۱۲۰
۶۰ * ۴۰۲۱۹۷۱۸.۵۱۹۹۸۹ * ۱۲۱۰۸
۶۰ * ۶۰۲۲۳۷۲۲.۴۲۰۱۶۹ * ۱۰۹۰
۵۰ * ۵۰۲۱۹۷۱۸.۵۲۰۲۵ ۱۱ * ۱۰۱۱۰
۸۰ * ۴۰۲۲۳۷۲۲.۴۲۰۳۸۷ * ۱۳۹۱
۷۰ * ۷۰۲_۲۶___
۱۰۰ * ۴۰۲_۲۶___
۱۴۰ * ۱۴۰۲_۱۴۸.۹___
۵۰۹۲۱۵۷۱۵۷۱۹۸۴_۱۳۵
۵۰۹۲.۵۱۵۷۱۵۷۱۹۹۸_۱۰۸
۵۰۸۲۱۵۷۱۵۷۱۹۸۴_۱۳۵
۵۰۸۲.۵۱۵۷۱۵۷۱۹۹۸_۱۰۸
۵۰۷۲۱۵۷۱۵۷۱۹۸۴_۱۳۵
۵۰۷۲.۵۱۵۷۱۵۷۱۹۹۸_۱۰۸
چهار چوب ( f )۲۲۳۷۲۴.۶۱۰۳۳_۴۲
چهارچوب ( m )۲۲۲۸۲۳.۶۹۹۱_۴۲
چهار چوب مکزیکی۲۲۹۲۳۰.۴۱۰۶۰_۳۵