آرشیو نویسنده: ادمین سایت

بازدید معاون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک ملی از کارخانه کیهان

بازدید معاون بانک ملی جناب آقای مهنس مونسان به عنوان معاون مدیرعامل و دیگر اعضا هیئت مدیره بانک ملی از کارخانه کیهان هدف از این بازدید مشاهده توانمندی های شرکت کیهان در زمینه تولید محصولات می باشد.