آرشیو نویسنده: لوله و پروفیل کیهان

خام فروشی تولیدکنندگان فولاد به بهانه برندسازی در بازارهای صادراتی

سیدابراهیم حسینی مهربان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت:‌ رکود حاکم بر اقتصاد کشور و مشکلاتی که بر تولیدکنندگان تحمیل شده، موجب شده تا بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با تهدید نابودی روبرو شود، از این رو باید بخش‌های مختلف با تمکین از رهنمود رهبری با […]