شرکت لوله و پروفیل کیهان، تولید کننده انواع لوله های صنعتی، گاز و پروفیل درب و پنجره در ایران، به منظور افزایش سطح کیفی و کمی تولیدات خود از افراد متخصص و مجرب دعوت به همکاری می نماید.

کلیه افراد واجد شرایط که تمایل دارند به همکاری با شرکت لوله و پروفیل کیهان، بپردازند، می توانند فرم اطلاعاتی ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.

تذکر: لازم بذکر است که تکمیل و ارسال فرم همکاری به منزله استخدام در این شرکت نمی باشد و در صورت لزوم، بخش منابع انسانی با شما تماس خواهند گرفت.

اطلاعات عمومی

 • - جنسیت -
 • مرد
 • زن
 • - وضعیت خدمت -
 • اانجام شده
 • انجام نشده
 • معاف
 • معاف پزشکی
 • خرید خدمت
 • انجام نشده (خواهران)
 • - وضعیت تاهل -
 • مجرد
 • متاهل

زمینه تخصص

میزان تسلط
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
زمینه تخصص

سوابق شغلی

علت ترک کار
آدرس و تلفن
تاریخ پایان
تاریخ شروع
نام محل کار

آشنایی با زبانهای خارجی

ترجمه
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
نوشتن
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
خواندن
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
مکالمه
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
نام زبان

شغل درخواستی